Gert Oostindie is directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) en hoogleraar Koloniale en postkoloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Aanvankelijk richtte hij zich op Latijns-Amerikaanse en vooral Caribische geschiedenis. Het laatste decennium verbreedde hij zijn werkterrein naar Nederlandse koloniale en postkoloniale geschiedenis in vergelijkend perspectief. Op het KITLV geeft hij sinds 2013 leiding aan het onderzoeksproject naar de dekolonisatieoorlog in Indonesië.

Voor dit project relevante publicaties zijn Postkoloniaal Nederland. Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen (Amsterdam University Press, 2010) en Soldaat in Indonesië; Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis (Amsterdam: Prometheus, 2015, vijfde druk 2017, m.m.v. Ireen Hoogenboom & Jonathan Verwey). Dit boek werd in Indonesië gepubliceerd als Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950; Kesaksian perang pada sisi sejarah yang salah. Jakarta: Obor, 2016).  

http://www.kitlv.nl/nl/researchers-oostindie/